Pozdrawiam / Best regards,

Jacek Wiśniewski
Kierownik Działu Sprzedaży
tel. +48523525040
mobile +48723686825

Autos Oddział w Inowrocławiu
ul. Po­znań­ska 185 88-100 Ino­wro­cław
+48523525040
inowroclaw@autos.com.pl

P.W. Autos Spółka z o.o., ul. Unii Europejskiej 2B, 86-050 Solec Kujawski
tel. +48 52 387 66 00, fax. +48 52 387 17 73, e-mail: autos@autos.com.pl,
Bank Handlowy S.A. Warszawa Oddział Regionalny Bydgoszcz, PLN 27 1030 1090 0000 0000 3387 5201,
EUR 16 1030 1090 0000 0000 3387 5205, NIP 953-22-71-460, KRS nr 0000021284 w Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 2.400.000 PLN